Fjordane Bioenergi - Rein grøn energi
Varmeproduksjon Planlegging og bygging av varmeproduksjon
Energiflis Vi tek imot virke og produserar energiflis
Leigekverning Med mobilt utstyr tek vi på oss oppdrag

Rein grøn energi


Fjordane Bioenergi leverar flis av ønska kvalitet og mengde til biovarmeanlegg på nordvestlandet. Vi tek på oss å prosjektere og levere ferdige anlegg til kundar som ønskjer varme levert "i veggen", og vi kan bidra som rådgjevarar for dei som vil byggje sjølve.

Vi leverar det meste innen biobrensel og fyringsanlegg, og tek på oss leigekverningsoppdrag over heile nordvestlandet.

Fjordane Bioenergi AS | Stryn Miljøpark, 6783 Stryn | Tlf.: (+47) 996 37 758 | Faks: (+47) 57 87 30 46 | post@fjordanebioenergi.no | Org.: 992 436 778 MVA